Liczba odwiedzin strony: 14547 Osób na stronie: 11
 

Bednarczyk Ewa, notariusz. Kancelaria
notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 192 poz. 1971 - Zbierane dane rynkowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz. U. z dnia 3 września 2004 r.) Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. Nr 42, poz. 471, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 292) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa:   1)   szczegółowy zakres zbieranych danych rynkowych;   2)   sposób wyłaniania przedsiębiorców obowiązanych do przekazywania danych rynkowych;   3)   formę i terminy przekazywania danych rynkowych. § 2.  1. Szczegółowy zakres zbieranych danych rynkowych obejmuje dane dotyczące:   1)   poziomu ceny: a)  skupu, b)  zakupu, c)  sprzedaży, d)  giełdowej, e)  targowiskowej, f)  hurtowej, g)  producenta, h)  importera;   2)   wielkości obrotu. 2. Dane rynkowe, o których mowa w ust. 1, dotyczą rynku:   1)   wołowiny i cielęciny, wieprzowiny oraz zbóż - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-e oraz w pkt 2;   2)   drobiu - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d oraz w pkt 2;   3)   jaj spożywczych - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz w pkt 2;   4)   baraniny - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz w pkt 2;   5)   cukru oraz pasz - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i d oraz w pkt 2;   6)   mleka - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d oraz w pkt 2;   7)   owoców i warzyw - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e-h oraz w pkt 2;   8)   kwiatów - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g i h oraz w pkt 2;   9)   roślin oleistych - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d oraz w pkt 2;   10)  wina - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g oraz w pkt 2. 3. Artykuły...
Monitor Polski 1997 Nr 50 poz. 478 - Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowica
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 sierpnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami. (M.P. z dnia 13 sierpnia 1997 r.) Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4 oraz art. 15 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 54, poz. 348) zarządza się, co następuje: § 1.  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami (Monitor Polski Nr 64, poz. 571) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w tytule zarządzenia po wyrazie "szczepionkami" dodaje się wyrazy "oraz środkami antykoncepcyjnymi";   2)   w § 1: a)  po wyrazie "szczepionek" dodaje się wyrazy "oraz środków antykoncepcyjnych", b)  po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: "2a)  środków antykoncepcyjnych,";   3)   w § 3 w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie:   Cena hurtowa w złotych Marża detaliczna liczona od ceny hurtowej 0,00-3,60 40% 3,61-4,80 1,44 zł 4,81-6,50 30% 6,51-9,75 1,95 zł 9,76-14,00 20% 14,01-17,50 2,80 zł powyżej 17,50 16%     4)   skreśla się § 5;   5)   w § 6 skreśla się pkt 1 i 2. § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KRS 0000269741 - "PROGRESS" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"PROGRESS" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LIPOWA 16 U/1 81-572 GDYNIA M. GDYNIA M. GDYNIA POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(58) 781-09-63 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
586-218-23-90 220335049 0000269741
KRS 0000269740 - HOSTLAB TURKIEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
HOSTLAB TURKIEWICZ I WSPÓLNICY SP. J. SP. J. 2006-12-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RECHNIEWSKIEGO 4/41 03-980 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000269740
KRS 0000269739 - KAPS ARCHITEKCI KORNELUK PARYSEK SŁOWIK SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KAPS ARCHITEKCI KORNELUK PARYSEK SŁOWIK SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. WOJSKA POLSKIEGO 41/47 01-503 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
118-187-28-78 140790960 0000269739
KRS 0000269738 - IIF DA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
IIF DA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BOCIANA 22a 31-231 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000269738
KRS 0000269737 - EVOLUTION THREE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EVOLUTION THREE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PIĘKNA 20 00-549 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
107-000-73-73 140838200 0000269737
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone notariusz Biłgoraj HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Bednarczyk Ewa, notariusz. Kancelaria notarialna
adwokat lubelskieradca prawny lubelskiekomornik lubelskiesyndyk lubelskiekancelaria prawna lubelskieprawnik lubelskieprawnikReklama